Rapport visar samband mellan spel om pengar och hälsa över tid

Psykiska besvär kan både vara en riskfaktor och en konsekvens av spelproblem. Det visar rapporten om Swelogs 2008-2018, en omfattande studie kring sambandet mellan spel om pengar och hälsa. Dessutom ökar arbetslöshet risken för spelproblem.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Undersökning om spel om pengar bland föräldrar och unga

I dagarna går det ut en inbjudan till 20 000 ungdomar och föräldrar om att delta i en ny undersökning om spel om pengar. Enkäten handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar, dataspel, skola, samt frågor om hälsa, alkoholkonsumtion och ekonomi.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Hög tillgång på narkotika under pandemin

Narkotikatillgången i Europa har varit fortsatt hög under pandemin, visar en ny rapport. Både i Europa och Sverige är cannabis den vanligaste drogen. Några av hälsoriskerna kopplade till cannabis är allt högre halter av THC, och en ökad förekomst av cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat olika grupper i olika hög utsträckning. Det visar den årliga rapporten om folkhälsans utveckling.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Europeisk undersökning om narkotikaanvändning genomförs i Sverige

För att få en bild av hur användningen av narkotika ser ut i Europas länder genomförs nu en undersökning som riktar sig till personer som använder, eller har använt, narkotika. Undersökningen i Sverige är ett samarbete mellan den europeiska narkotikabyrån, EMCDDA, och Folkhälsomyndigheten.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Spelproblemen har ökat i vissa grupper under pandemin

Under covid-19-pandemin har spelproblemen ökat bland personer som redan innan hade ett problemspelande eller som blev arbetslösa. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. På befolkningsnivå har spelproblemen varken ökat eller minskat.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter