Rökfria miljöer bidrar till bättre folkhälsa

Den 1 juli har det gått ett år sedan rökförbud infördes på allmänna platser utomhus, som lekplatser, idrottsanläggningar och uteserveringar. En undersökning som Folkhälsomyndigheten låtit göra, tyder på att många känner till att fler rökfria miljöer kan bidra till förbättrad folkhälsa.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Stor undersökning ger bild av narkotikabruket i Sverige

En undersökning bland personer som använder narkotika visar att narkotika ofta används för rusets eller för nöjes skull. Även självmedicinering mot psykisk ohälsa eller andra hälsoproblem anges som motiv till användningen. I Sverige har drygt 5 500 personer deltagit i undersökningen, som EU:s narkotikabyrå EMCDDA tillsammans med Folkhälsomyndigheten står bakom.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt kunskapsstöd ska främja arbetet med rökfria skolgårdar

Trots att det är förbjudet röks det fortfarande på många av landets skolgårdar. Nu publicerar Folkhälsomyndigheten ett kunskapsstöd som ska stödja arbetet med att hålla skolgårdarna rökfria, och motverka att barn och unga börja röka.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Tillgången till narkotika är fortsatt hög i Europa

Omkring 1,3 miljoner narkotikabeslag rapporterades i Europa under 2018, och det som oftast beslagtogs var cannabis. Det visar en ny europeisk rapport. Kokainbeslagen var större än någonsin tidigare och mängden beslagtaget heroin nästan dubblerades jämfört med år 2017, vilket tros spegla en ökad tillgång på narkotikamarknaden.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Spelproblemen har ökat i vissa grupper under pandemin

Under covid-19-pandemin har spelproblemen ökat bland personer som redan innan hade ett problemspelande eller som blev arbetslösa. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. På befolkningsnivå har spelproblemen varken ökat eller minskat.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Europeisk undersökning om narkotikaanvändning genomförs i Sverige

För att få en bild av hur användningen av narkotika ser ut i Europas länder genomförs nu en undersökning som riktar sig till personer som använder, eller har använt, narkotika. Undersökningen i Sverige är ett samarbete mellan den europeiska narkotikabyrån, EMCDDA, och Folkhälsomyndigheten.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter